kontakt

    Dane osobowe są traktowane przez FIN TIME Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym potocznie RODO. Przestrzeganie ochrony danych osobowych jest zagwarantowane umową zawieraną pomiędzy FIN TIME a Zleceniodawcą.