Usługi

Usługi księgowe

 • Pełna księgowość (Księgi Handlowe) 
 • Książka Przychodów i Rozchodów (KPIR) 
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych

Podatki

Karta podatkowa i Ryczałt 

 • Prowadzenie ewidencji VAT, obliczanie miesięcznych zobowiązań i sporządzanie deklaracji z tytułu podatku VAT 
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym CIT, PIT 
 • Wysyłka deklaracji drogą elektroniczną.

Doradztwo podatkowe odbywa się często w ramach usługi księgowania. W sprawach podatkowych o dużym stopniu komplikacji , na stałe współpracujemy z doradcą podatkowym Magdaleną Kucharską.

Kadry i płace

 • Przygotowywanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectwa pracy 
 • Sporządzanie zgłoszeń oraz wyrejestrowań do ZUS 
 • Naliczanie listy płac 
 • Prowadzenie akt osobowych 
 • Przygotowywanie zaświadczeń do ZUS 
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej 
 • Przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej 
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych dla ZUS i PFRON 
 • Zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników 
 • Sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-40 oraz deklaracje dla potrzeb Urzędu Skarbowego PIT-4R, PIT-8 AR.